სოციალური მედია (Solo)

სოციალური მედია (Solo)

სოციალური მედიისა და ციფრული კომუნიკაციის მნიშვნელობა კომპანიების მარკეტინგულ მიქსში დღითიდღე უფრო იზრდება. დღენავნდელი მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის 70% იყენებს სოციალურ მედიას, რაც საშუალებას აძლევს მცირე, საშუალო თუ დიდ ბიზნეს საკუთარი მესიჯი, მარტივად და შედარებით დაბალი ბიუჯეტით მიიტანოს ფართო პოპულაციასთან და ტრადიციულ მედიებთან. აქედან გამომდინარე უფროდაუფრო მეტი კომპანია ინტერესდება ციფრული კომუნიკაციითა და სოციალური მედიით, რაც ავტომატურად ბაზარზე მოთხოვნას აჩენს შესაბამისი ცოდნის მქონე კადრებზე. დღეს დღობით ქართლ ბაზარზე ციფრული კომუნიკაციების პროფესიონალებზე გაცილებით მეტი მოთხოვნაა ვიდრე
ესეთი კადრია, აქედან გამომდინარე ამ სფეროში მომუშავე ადამიანების საშუალო შემოსავალიც სხვებთან შედარებით მაღალია და ეს ტრენდი უფრო და უფრო იზრდება.