დასახელება

მხატვრული ფილმების რეიტინგები კლასიფიკაციის და რეიტინგების ადმინისტრაციისგან

სეანსზე დაშვებულია ნებისმიერი ასაკის მაყურებელი.

სეანსზე დაშვებულია ნებისმიერი ასაკის მაყურებელი.

ბავშვისთვის შეუსაბამო არაფერია

რეკომენდირებულია მშობლის დასწრება

რეკომენდირებულია მშობლის დასწრება

ფილმის მასალა შეიძლება იყოს ბავშვისთვის შეუფერებელი. სასურველია, მშობელმა ბავშვს განუმარტოს ფილმი

მშობლის მკაცრი გაფრთხილება

მშობლის მკაცრი გაფრთხილება

ზოგი მასალა 13 წლამდე ბავშვისთვის შუსაბამობა

შეზღუდულია

შეზღუდულია

17 წლამდე ასაკის ადამიანი დაიშვება მხოლოდ მშობლის ან ზრდასრული ადამიანის თანხლებით. ფილმი შეიცავს ზრდასრული მაყურებლისთვის შესაბამის მასალას. ბავშვის თან წაყვანამდე მშობელმა უნდა გაიგოს მეტი ფილმთან დაკავშირებით

სეანსზე დაშვებულია მხოლოდ ზრდასრული ადამიანი

სეანსზე დაშვებულია მხოლოდ ზრდასრული ადამიანი

17 და უფრო დაბალი ასაკის მაყურებელი არ დაიშვება სეანსის საყურებლად

ქართული კინოთეატრების ქსელი, სეანსზე არასრულწლოვანთა შეშვებას არეგულირებს ამერიკული ასაკობრივი კლასიფიკაკციის და რეიტინგების ადმინისტრაციის (CARA)-ს დადგენილი კრიტერიუმების მიხედბით.

ქართული კინოთეატრების ქსელი, სეანსზე არასრულწლოვანთა შეშვებას არეგულირებს ამერიკული ასაკობრივი კლასიფიკაკციის და რეიტინგების ადმინისტრაციის (CARA)-ს დადგენილი კრიტერიუმების მიხედბით.